Opakowania zasilane modułami PV

W 2018 roku podjęliśmy badania badawczo rozwojowe nad opracowaniem opakowań zasilanych za pomocą cienkich folii i modułów fotowoltaicznych.

Zintegrowane z opakowaniem moduły mogą dostarczyć
do 1.5W z 10cm2 w warunkach referencyjnych.


Wraz z akumulatorem pomocniczym umożliwia bieżącą kontrolę warunków przechowywania towaru jak i prezentację minimalnych i maksymalnych odczytów rejestrowanych parametrów.