Zakupy – konkursy ofert

K O N K U R S Y

Z A K O Ń C Z O N E

 

Ninejszym ogłaszamy konkurs ofert na zakup:

  • Slotera wycinającego do produkcji seryjnej
  • ​Automatycznej skałdarko-sklejarki
  • ​Plotera wycinającego
  • Skanera wraz z wbudowanym oprogramowaniem

Pełna treść zapytania ofertowego
​Zakup zostanie zrealizowany dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego