Polityka prywatności

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

BESKID Spółka z o. o z siedzibą w Bielsku-Białej (43-346), ul. Katowicka 101, zwanej dalej Spółką

Administrator danych przetwarza dane w jednej lokalizacji:
– ul. Katowicka 101, Beskid Spółka z o. o
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach sprzedaży produktów i nie będą udostępniane innym podmiotom , niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia
podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do realizacji wskazanych wyżej celów