Unia Europejska

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego-realna odpowiedź na realne potrzeby

Informujemy, że dokonaliśmy modernizacji parku maszynowego.
Zakup nowych maszyn jest częścią projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Dzięki modernizacji parku maszynowego poszerzyliśmy swoją ofertę o:

 • Wielkogabarytowe opakowania klapowe i składane o długości rozkroju
  do 3200 mm
 • Wielkogabarytowe opakowania fasonowe o długości rozkroju do 2400 mm
 • Projekt: Modernizacja parku maszynowego w firmie BESKID Sp. z o.o. w Bielsku-Białej realizowana poprzez zakup zespołu maszyn do obróbki tektury falistej mająca na celu wprowadzenie na rynek nowych opakowań

  Beneficjent: „Beskid Spółka z o.o.”

  Wartość projektu: 1 063 840,00

  Wartość dofinansowania: 428 000,00

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

  Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie
  www.rpo.silesia-region.pl